SIEMATICS FANTASTISKE KJØKKENVERDEN

HOS SIEMATIC BLIR DRØMMENE TIL VIRKELIGHET

I vårt spennende showroom opplever du kjøkkendesign samt tekniske løsninger og tilbehør av ypperste kvalitet. Utstillingene er ment å gi deg et inntrykk av det store mangfoldet av materialer, farger, tekniske løsninger, størrelser, utstyr og tilbehør som SieMatics tre stilkolleksjoner kan tilby. I tillegg til å vise deg de fysiske utstillingene i showrommet, inviterer designerne våre deg også inn i andre deler av SieMatics store verden.

Velkommen skal du være!

DYKTIGE MEDARBEIDERE

VI FØLGER PROSJEKTET DITT LENGER ENN TIL OVERTAKELSEN


Hvert enkelt SieMatic-kjøkken er unikt ved at det tegnes, produseres og installeres spesielt ut fra dine personlige krav, ønsker og den livsstilen du vil at kjøkkenet skal avspeile. Vi bidrar med vår kompetanse og vår kreativitet for at vi sammen skal lykkes i dette. Våre erfarne medarbeidere følger prosjektet ditt gjennom hele prosessen – fra å tegne og diskutere løsningsforslag til å ha kontakt med alle involverte leverandører, ta ansvaret for monteringen og fram til overtakelsen. Men også etter at du har tatt kjøkkenet i bruk, ønsker vi å ha kontakt med deg – for å være sikker på at kjøkkenet fungerer slik det skal – for deg – i ditt dagligliv og når du samler familie eller venner til selskapeligheter.

 

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE